Poštovani partneri,

Na ovom mjestu Vas želimo upoznati s uslugama koje pružamo i akcijama koje organiziramo a sve u svrhu bolje suradnje i većeg obostranog zadovoljstva u radu.


Ovdje možete pročitati informacije o programu za rad s digitalnim slikama – QuickVision.Isto tako možete isprintati uputnicu za snimanje (na uputnici je pregled snimanja koja obavljamo ). Aktualne cijene usluga su dostupne na cjeniku.


Korisni linkovi za informacije o proizvodima tvrtke Owandy ( digitalna radiologija ).
www.owandy.com
www.mediapharm.hr

QuickVision program

 • Program za manipulaciju digitalnih slika.
 • Efikasan i jednostavan za uporabu
 • Arhiviranje svih pacijenata na jednom mjestu i njihovo jednostavno pronalaženje
 • Ikone su intuitivne i indiciraju funkcije programa tako da olakšavaju kontrolu nad svim aspektima rada u programu, posebno obrade slika.
 • Neke od mogućnosti obrade su pojačavanje kontrastnosti slike, mjerenja na slici, povećanje dijelova slike, dodavanje filtera oštrine plus mnoge druge mogućnosti.
 • QuickVision ne samo da pridonosi bržoj i pouzdanoj dijagnozi, nego i pomaže komunikaciji s pacijentom tako što omogućuje ilustraciju dijagnozu direktno na ekranu čime pomaže lakšem razumijevanju i prihvaćanju od strane pacijenta.

Nekoliko primjera funkcija QuickVision programa

 • Quick Vision - Rendgen snimanje zubi
 • Početni prozor – upis komentara o pacijentu - Rendgen snimanje zubi
 • ACQ traka – uvoz slike u program - Rendgen snimanje zubi
 • Traka za obradu slike – mjerenje udaljenosti - Rendgen snimanje zubi
 • Traka za obradu slike – primjena filtera oštrine - Rendgen snimanje zubi
 • Traka za obradu slike – zoom - Rendgen snimanje zubi
 • Traka za obradu slike – grafičke obrada slike - Rendgen snimanje zubi
 • Instalacija programa i edukacija korištenja je besplatna i izvodi je naša profesionalno obučena osoba.
 • Tehnička podrška je kontinuirana i besplatna
 • Uz instalaciju programa dobijete i prezentaciju za korištenje programa
 • Ako ste zainteresirani, na raspolaganju je i demonstracijski demo na CD-u, koji Vam besplatno isporučujemo na Vašu adresu bez ikakvih obveza.
 • Slobodno nas kontaktirajte.Rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja.

Digitalna radiografija u stomatologiji

Godine 1895, njemački fizičar Wilhelm Conrad Roentgen otkrio je X-zrake. U roku od dva tjedna nakon što je Roentgen iznio svoje otkriće javnosti, njemački stomatolog Otto Walkoff je izradio prvi stomatološki rendgen: u svoja usta je stavio male staklene fotografske ploče omotane gumenim štitnikom i izložio ih na 25 minuta. Karakteristike rendgena (posebno osjetljivost filma) su se znatno poboljšale u sljedećih 110 godina. Pacijenti i članovi stomatoloških timova podjednako profitiraju od smanjenja potrebne doze zračenja, što je posljedica povećane osjetljivosti filma.

Smanjenje doze zračenja se često ističe kao jedna od najvećih prednosti digitalne radiografije. Međutim, postoji još jedan razlog zašto se digitalna radiografija pridržava ALARA principa (“as low as reasonably achievable”=”najniže što se realno može postići”): informacije u digitalnoj rendgenskoj slici su dostupnije promatraču nego kada je slika u analognom obliku. Najznačajnije prednosti digitalne slike su interpretacija i poboljšavanje slike uz pomoć računala, kao i sasvim očite mogućnosti spremanja i ponovnog otvaranja slike.

Senzori

Većina senzora u digitalnoj dentalnoj radiografiji se temelji na CCD ( charge-coupled device ) tehnologiji. CCD se odnosi na dizajn elektroničkog čipa koji se koristi za hvatanje rendgenske slike. Čip pretvara energiju fotona X-zraka koje udaraju u senzor u elektronski signal. Kako bi se povećala učinkovitost ove pretvorbe, na vrh CCD-a se stavlja scintilacijski sloj. On pretvara fotone X- zraka u svjetlosne fotone, koji se zatim apsorbiraju CCD čipom i pretvaraju u elektronički signal. Ovaj signal se šalje u računalo pomoću kabela između senzora i računala.

Neki poluvodički senzori rabe CMOS ( complementary metal oxide semiconductor ) tehnologiju. CMOS se ne razlikuje od CCD tehnologija u principu, već u mikroarhitekturi čipova.

CCD i CMOS sustavi CCD i CMOS sustavi su spojeni na računalo preko kabela, a veza se može ostvariti preko wall box-a i kompjuterske mreže. Na tržištu sada postoje i bežični sustavi, ali njihovi senzori su nešto deblji od onih žičnih. Senzori su kruti i ne savijaju se u ustima pacijenta i zato bi mogli biti teže podnošljivi za djecu. Kabel koji povezuje senzor sa računalom može otežati radnje u pacijentovim ustima. Slika proizvedena poluvodičkim senzorom dostupna je na zaslonu računala u roku od nekoliko sekundi.

Ekstraoralni sustavi

Ekstraoralni sustavi, uključujući i one za panoramske i cefalografske snimke, postoje i u digitalnim verzijama. Prednost CCD sustava je izravna raspoloživost slike.

Što je digitalna slika?

Važna, a možda i najvažnija prednost digitalne radiografije je sposobnost takvog procesiranja slikovnih podataka koje kao rezultat daje informacijski sadržaj slike prilagođeniji za ljudski vizualni sustav. Cilj radiografije je ne samo hvatanje točne slike, već i proizvodnja dijagnostičkih informacija. Digitalna obrada slika može pružiti te informacije učinkovitije nego obrada filma.

Za bolje razumijevanje mehanizma za obradu slike, dobro je znati što je zapravo digitalna slika. Poluvodički senzori i senzori s fosfornim pločama se u načelu ne razlikuju s obzirom na krajnji rezultat procesa stvaranja slike. Sustav senzora mjeri intenzitet fotona X-zrake nakon što je zraka prošla kroz objekt (tj. pacijenta). Ova mjerenja se rade u dvodimenzionalnom nizu piksela (male regije od 20 do 30 kvadratnih mikrometara).

Intenzitet fotona se mjeri elektronski pomoću ljestvice od 256 sivih vrijednosti (0-255). Nula na ovoj skali znači da je izmjeren maksimum zračenja, što odgovara crnoj boji radiološke slike, dok 255 predstavlja potpuni izostanak zračenja (bijela boja). Izmjerene vrijednosti intenziteta fotona za svaki piksel se šalju u računalo gdje se pohranjuju kao niz brojeva koji predstavljaju x i y koordinate i intenzitet fotona svakog piksela. U stvari, digitalna slika se može zamisliti kao tablica sa stupcima i retcima. Stupce predstavljaju x koordinate piksela, a y koordinate predstavljaju retke. Vrijednosti u svakoj ćeliji određuju koju će nijansu sive boje imati odgovarajući piksel. Neki sustavi koriste detaljnije skale vrijednosti (do 64,000 vrijednosti), međutim, slika se ionako uvijek prikazuje na zaslonu koji koristi samo do 256 sivih vrijednosti.

Tablica se također može koristiti za slikovnu obradu: matematički postupak se primjenjuje na brojčani prikaz digitalne slike, što rezultira novim skupom vrijednosti piksela. Rezultirajući skup brojeva se zatim koristi se za prikaz obrađene slike na zaslonu monitora.

Algoritam između ulazne i izlazne slike može biti jednostavan ili kompliciran. Jednostavan algoritam, primjerice, obrće poredak sivih vrijednosti, što rezultira negativom izvorne slike. Napredne algoritme se može shvatiti kao trodimenzionalnu rekonstrukciju rendgenske informacije ili automatizirano prepoznavanje značajki slike.

Dijagnostička kvaliteta slike.

Kvaliteta slike se ne može prosuditi na temelju subjektivne procjene. "Lijepa" slika nije uvijek dobra sliku za dijagnostiku. Dijagnostička kvaliteta slike je ključni parametar određivanja je li slika "dobra" ili nije.

Definiranje kvalitete slike je kompliciran proces jer je slika kao takva dio dužeg lanca postupaka i akcija, počevši od senzora sustava koji je korišten kako bi stekli sliku i koji na kraju rezultira dijagnostičkom odlukom. Stoga, u istraživanjima kvalitete slike proizvedene pojedinim senzorom sustava istraživači obično mjere kvalitetu prikazujući slike grupi promatrača koji obavljaju specifične dijagnostičke zadatke. Istraživači zatim uspoređuju uspješnost tako postavljenih dijagnoza sa onim postavljenim pomoću drugih senzora sustava i pomoću konvencionalne obrade slike filmom.

Objavljena su mnoga istraživanja o raznim dijagnostičkim zadacima obavljenim na digitalnim rendgenskim slikama. Većina istraživanja zaključuje da je dijagnostička kvaliteta digitalnih slika zasigurno odgovarajuća. Obično se preporučuje da kliničari gledaju slike na zaslonu monitora. Ovo vrijedi za intraoralnu i ekstraoralnu radiografiju.

Rasponi radijacijskih doza za film, senzore i fosforne ploče

Radijacijska doza

Minimalni ekspozicijski nivo doze - lijeva strana kvadrata
Maksimalni ekspozicijski nivo doze - desna strana kvadrata
Optimalni ekspozicijski nivo doze - crta u kvadratu

( Sidexis i MPDX su senzori, Ekstaspeed je film, DenOptix i Digora su fosforne ploče )

( mGy – Milligray )


- Izvadak iz članka – Filmless imaging, The uses of digital radiography in dental practice, Paul F. Van der Stelt, D.D.S., Ph.D.
- Journal of American Dental Association, 2005.

Uputnica za snimanje zubi

UPUTNICA Uputnicu za snimanje zubi možete skinuti ovdje:

Uputnica (pdf)
Uputnica (word)

INFORMACIJE Rendgen snimanje zubijuRadno vrijeme Rendgen snimanje zubi KARTA LOKACIJE Rentgen snimanje zuba